Aktuální informace


Grantový program regionu Hranicko 2017

3. 1. 2017

grantovy_program.jpg
Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Podrobné informace.


VOKALAMITA - koncert vokální hudební skupiny

18. 12. 2016

2016_vokalamita.jpg
Vše je jen hlas - talentovaná vokální hudební skupina z Hranic, zpívající výhradně bez doprovodu hudebních nástrojů ukončila v neděli odpoledne ve Skaličské sokolovně hudební koncerty roku 2016. Ačkoli skupina vznikla teprve na jaře roku 2012, sestává ze zkušených zpěváku s předchozí mnohaletou sborovou průpravou a působením v různých pěveckých tělesech a seskupeních. Pestrost, přirozenost a preciznost jsou hlavni devizy, se kterými tato vokální skupina úspěšně oslovuje posluchače napříč generacemi a potvrdilo se to i u nás ve Skaličce.

Zobrazit celý článek

Sokolovna patří všem

11. 12. 2016

2016_krska.jpg
Při divadle na podzim jsme byli unešeni novým interiérem naši Skalické sokolovny. Postupem času se nám to vrací místem, kde trávíme veškerý volny čas v obci. Hospoda zůstává prázdna a pryč jsou časy staré generace, kde se denně scházeli u piva s cigaretou a probrali vše nové, ale i celoživotní zážitky. Ale zpět k sokolovně. Prosinec začal víkendovou vánoční výstavou a hned po ni mikulášskou nadílkou. Vánočně rozsvěcený strom přece patří na starobylou náves Skaličky a věřím, že to bude i v budoucnu, ale rozdáváni dárku a strašení čertem je bezpečnější na výletišti za sokolovnou mimo auta. Svařák s písničkou se zalíbil a pokračovalo se vždy v podvečer ještě další tři dny.

Zobrazit celý článek

Rozsvěcení vánočního stromu

5. 12. 2016

2016_mikulas.jpg
V pondělí v podvečer se naplňuje náves ve Skaličce u zastávky autobusu. Snad nechtějí všichni odjíždět, protože by nestačily ani tři autobusy. Důvod příchodu na náves rodičů s dětmi byl jiný. Všichni čekali na Mikuláše a rozsvěceni vánočního stromu. Starostka obce přivítala všechny přítomné a požádala děti ze školy, aby vyplnily čas příchodu Mikuláše písničkou. Děti se toho ujaly s radosti a všichni se přidali. Čas pomalu utíkal, až se ozval tlukot koní s kočárem s Mikulášem a jeho družinou. Děti se postupně utišily, některé i bály čertu a starostka požádala Mikuláše o odpočítávání času o rozsvěcení stromu. Po jeho rozsvěcení se zazpívalo několik koled, a pro bezpečnost dětí Mikuláš se svou družinou opět nasedl do kočáru a společně s dětmi s lucerničkami se odcházelo k sokolovně na parket.

Zobrazit celý článek

Vánoční výstava

3. 12. 2016

2016_vanocni_vystava.jpg
Zvonky a zvonečky provázely a naplnily letošní vánoční výstavu ve Skaličce. Po oba dny si návštěvníci výstavy mohli zakoupit vánoční dekorace a ozdoby ze dřeva, z papíru a korálků, háčkované a šité dekorace, keramiku, svíčky, svícny, vánoční a adventní vazby a věnce, betlémy, krásně zdobené perníčky, přírodní sýry, med a medové výrobky, ručně malované baňky, přírodní kosmetiku, ekologické výrobky pro domácnost a v neposlední řadě i výrobky žáků mateřské a základní školy Skalička. Do kalendářních vánoc máme ještě tři týdny, ale děvčatům se báječně podařilo ve Skaličce vánoční atmosféru a pohodu vytvořit při návštěvě výstavy. Od sobotního otevřeni sokolovny byl sál a všechny prostory naplněny.

Zobrazit celý článek

Vítání občánků

6. 11. 2016

2016_vitani_obcanku_2.jpg
V sobotu patřila sokolovna seniorům a již v neděli ráno obřadní síň Domova Větrný mlýn těm nejmenším. Starostka obce děkovala nejstarším spoluobčanům za celoživotní práci pro své rodiny a obec Skalička a společně s písničkou se veselili do ranních hodin. Po osmihodinovém odpočinku, opět plna elánu a dobré nálady, vítá pět nových občánků mezi ostatní spoluobčany obce Skalička. Blahopřeje rodičům a přeje celým rodinám hodně štěstí, zdraví a stále jenom úsměv na tváři. Před starostkou vystupovaly děti ze školy s básněmi a písničkou při kytaře a svým vystoupením nenechaly žádné oči suché. Tito nejmenší domácí umělci umí rozveselit a připravit báječnou atmosféru jak na besedě s důchodci, tak i vítání dětí.

Zobrazit celý článek

Setkání seniorů

5. 11. 2016

2016_seniori.jpg
Kulturně společenský program ve Skaličce je právě v tomto období velice nabitý, ale pravidelné setkáni s důchodci s poděkováním za celoživotní práci a činnost v obci je pro starostku obce a zastupitelstvo samozřejmostí a za pomoci kulturní komise a děti s učitelkami z mateřské a základni školy jsme v sobotu připravili vše potřebné pro milé a přátelske posezeni v nově zrekonstruované sokolovně. Dva Skaličské gulášové týmy odjely ráno na Slovensko do družebních Nemcu reprezentovat Skaličku ve vaření kapustnice a myslivci na plánovaný podzimní hon. I přes tyto akce se sokolovna po obědě začíná naplňovat a podle podpisů v pamětní knize a předáni šedesáti kalendářů na příští rok a hezkých růži nic nebránilo starostce setkání zahájit.

Zobrazit celý článek

Skaličské hody

22. 10. 2016

2016_hody.jpg
Lesní kaple Teodora ve Skaličce určuje termín hodů na konec října před dušičkami. Tento podzimní termín neovlivňuje báječnou pohodu a veselou atmosféru u sokolovny a na vesnici. V letošním roce nám přálo i sluníčko a nic nebránilo celým rodinám s kamarády poobědvat venku u sokolovny uprostřed hezky zbarvené podzimní přírody. Mužský, již několik let stmelený kolektiv, zajišťoval již v pátek maso a dostatek zabijačkových specialit, aby všichni spoluobčané byli v sobotu spokojeni a balíčky dobrot a plné konvičky si odnesli domů na neděli.

Zobrazit celý článek

nejnovější  novější  Zobrazeny články 9 - 16 (celkem 258)  starší  nejstarší
Dnes je...
čtvrtek 30.3.2017
Svátek má Arnošt.

Rezervační kalendář

Nejbližší události
HLEDÁM NOVÝ DOMOV!
Podrobné informace

Sportovní aktivity pro veřejnost
Podrobné informace

Kotlíkové dotace
Podrobné informace

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Podrobné informace

4.4.2017
Přednáška hasičů a Policie ČR
Podrobné informace


Hlášení místního rozhlasu

Facebook obce
Facebook obce

Odkazy