Aktuální informace


Upozornění obecního úřadu

11. 1. 2017

erb.jpg
Pozor na zamrzlý vodoměr či vodovodní přípojku, připomínají vodaři VaK Přerov, a. s.

Mrazivé počasí může domácnosti připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru nebo vodovodní přípojky. Lidé často na jejich zabezpečení zapomínají a někdy je to může stát nemalé peníze.

Chtěli bychom apelovat na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti zmrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné šachtě a dojde k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody a současně dojde k poškození majetku. Za vzniklé škody – prasklý vodoměr či uniklou pitnou vodu odpovídá majitel nemovitosti. Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na jeden a půl tisíce korun. Jedinou prevencí je řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének polystyrénem a podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru je nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a. s., telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz.




Grantový program regionu Hranicko 2017

3. 1. 2017

grantovy_program.jpg
Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Podrobné informace.


VOKALAMITA - koncert vokální hudební skupiny

18. 12. 2016

2016_vokalamita.jpg
Vše je jen hlas - talentovaná vokální hudební skupina z Hranic, zpívající výhradně bez doprovodu hudebních nástrojů ukončila v neděli odpoledne ve Skaličské sokolovně hudební koncerty roku 2016. Ačkoli skupina vznikla teprve na jaře roku 2012, sestává ze zkušených zpěváku s předchozí mnohaletou sborovou průpravou a působením v různých pěveckých tělesech a seskupeních. Pestrost, přirozenost a preciznost jsou hlavni devizy, se kterými tato vokální skupina úspěšně oslovuje posluchače napříč generacemi a potvrdilo se to i u nás ve Skaličce.

Zobrazit celý článek

Sokolovna patří všem

11. 12. 2016

2016_krska.jpg
Při divadle na podzim jsme byli unešeni novým interiérem naši Skalické sokolovny. Postupem času se nám to vrací místem, kde trávíme veškerý volny čas v obci. Hospoda zůstává prázdna a pryč jsou časy staré generace, kde se denně scházeli u piva s cigaretou a probrali vše nové, ale i celoživotní zážitky. Ale zpět k sokolovně. Prosinec začal víkendovou vánoční výstavou a hned po ni mikulášskou nadílkou. Vánočně rozsvěcený strom přece patří na starobylou náves Skaličky a věřím, že to bude i v budoucnu, ale rozdáváni dárku a strašení čertem je bezpečnější na výletišti za sokolovnou mimo auta. Svařák s písničkou se zalíbil a pokračovalo se vždy v podvečer ještě další tři dny.

Zobrazit celý článek

Rozsvěcení vánočního stromu

5. 12. 2016

2016_mikulas.jpg
V pondělí v podvečer se naplňuje náves ve Skaličce u zastávky autobusu. Snad nechtějí všichni odjíždět, protože by nestačily ani tři autobusy. Důvod příchodu na náves rodičů s dětmi byl jiný. Všichni čekali na Mikuláše a rozsvěceni vánočního stromu. Starostka obce přivítala všechny přítomné a požádala děti ze školy, aby vyplnily čas příchodu Mikuláše písničkou. Děti se toho ujaly s radosti a všichni se přidali. Čas pomalu utíkal, až se ozval tlukot koní s kočárem s Mikulášem a jeho družinou. Děti se postupně utišily, některé i bály čertu a starostka požádala Mikuláše o odpočítávání času o rozsvěcení stromu. Po jeho rozsvěcení se zazpívalo několik koled, a pro bezpečnost dětí Mikuláš se svou družinou opět nasedl do kočáru a společně s dětmi s lucerničkami se odcházelo k sokolovně na parket.

Zobrazit celý článek

Vánoční výstava

3. 12. 2016

2016_vanocni_vystava.jpg
Zvonky a zvonečky provázely a naplnily letošní vánoční výstavu ve Skaličce. Po oba dny si návštěvníci výstavy mohli zakoupit vánoční dekorace a ozdoby ze dřeva, z papíru a korálků, háčkované a šité dekorace, keramiku, svíčky, svícny, vánoční a adventní vazby a věnce, betlémy, krásně zdobené perníčky, přírodní sýry, med a medové výrobky, ručně malované baňky, přírodní kosmetiku, ekologické výrobky pro domácnost a v neposlední řadě i výrobky žáků mateřské a základní školy Skalička. Do kalendářních vánoc máme ještě tři týdny, ale děvčatům se báječně podařilo ve Skaličce vánoční atmosféru a pohodu vytvořit při návštěvě výstavy. Od sobotního otevřeni sokolovny byl sál a všechny prostory naplněny.

Zobrazit celý článek

Vítání občánků

6. 11. 2016

2016_vitani_obcanku_2.jpg
V sobotu patřila sokolovna seniorům a již v neděli ráno obřadní síň Domova Větrný mlýn těm nejmenším. Starostka obce děkovala nejstarším spoluobčanům za celoživotní práci pro své rodiny a obec Skalička a společně s písničkou se veselili do ranních hodin. Po osmihodinovém odpočinku, opět plna elánu a dobré nálady, vítá pět nových občánků mezi ostatní spoluobčany obce Skalička. Blahopřeje rodičům a přeje celým rodinám hodně štěstí, zdraví a stále jenom úsměv na tváři. Před starostkou vystupovaly děti ze školy s básněmi a písničkou při kytaře a svým vystoupením nenechaly žádné oči suché. Tito nejmenší domácí umělci umí rozveselit a připravit báječnou atmosféru jak na besedě s důchodci, tak i vítání dětí.

Zobrazit celý článek

Setkání seniorů

5. 11. 2016

2016_seniori.jpg
Kulturně společenský program ve Skaličce je právě v tomto období velice nabitý, ale pravidelné setkáni s důchodci s poděkováním za celoživotní práci a činnost v obci je pro starostku obce a zastupitelstvo samozřejmostí a za pomoci kulturní komise a děti s učitelkami z mateřské a základni školy jsme v sobotu připravili vše potřebné pro milé a přátelske posezeni v nově zrekonstruované sokolovně. Dva Skaličské gulášové týmy odjely ráno na Slovensko do družebních Nemcu reprezentovat Skaličku ve vaření kapustnice a myslivci na plánovaný podzimní hon. I přes tyto akce se sokolovna po obědě začíná naplňovat a podle podpisů v pamětní knize a předáni šedesáti kalendářů na příští rok a hezkých růži nic nebránilo starostce setkání zahájit.

Zobrazit celý článek

nejnovější  novější  Zobrazeny články 9 - 16 (celkem 258)  starší  nejstarší
Dnes je...
čtvrtek 25.5.2017
Svátek má Viola.

Rezervační kalendář

Nejbližší události
Sportovní aktivity pro veřejnost
Podrobné informace

Kotlíkové dotace
Podrobné informace

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Podrobné informace

27.5.2017
Kácení máje
Podrobné informace



Facebook obce
Facebook obce

Odkazy