Investiční akce

Investiční akce v roce 2009

Infrastruktura pro spolkový život a sport ve Skaličce

Obec Skalička podala v roce 2008 žádost v rámci naplňovaní Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko", výzva 1/2008 jejíž vyhlašovatelem bylo rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Místní akční skupina "MAS", realizace opatření IV.1.2 "Realizace místní rozvojové strategie" , Programu rozvoje venkova ČR.

V této žádosti jsme byli úspěšní a získali jsme dotace ve výši 775 378,- Kč z celkových nákladů na projekt, které činily dle Smlouvy o dílo s firmou Stavitelství střechy, s.r.o. Hranice 1 717 582,- Kč. Dílo bylo započato v měsíci dubnu a dokončeno 8.7.2009. Celou rekonstrukci, která spočívala v nové střešní krytině na přístavcích sokolovny, prodloužení střechy v zádní části traktu a tím vytvoření venkovního krytého posezení, nákup zahradního nábytku a výsadba okrasných keřů, která opticky oddělí místní komunikaci od víceúčelového areálu můžete shlédnout na přiložených fotografiích.Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce


Prioritní osa: 3 - udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Podoblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie
Název projektu: Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce
Účel projektu: předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu MŠ a ZŠ Skalička. Navrohované opatření spočívá v zateplení obvodových zdík vodorovných kontrukcí a výměně otvorových výplní

Dne 30.6.2009 byla ukončena Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce, jejíž zhotovitelem byla PSS Přerovská stavební, a.s. Dne 20.8.2009 byl vydán kolaudační souhlas MěÚ Hranice, odborem stavebního úřadu.

Finanční rámec projektu:

celkové výdaje9 194 595,87 Kč 
nezpůsobilé výdaje3 095 383,87 Kč(z rozpočtu obce)
způsobilé výdaje6 099 214,00 Kč 
dotace FS5 184 331,90 Kč 
dotace SFŽP304 960,70 Kč 
VZ žad. veřejné609 921,40 Kč(z rozpočtu obce)


Rekonstrukce školní zahrady

NEHRB SE! NAROVNEJ SE! NEKŘIV SI ZÁDA!

Na přípravě tohoto projektu se převážně podíleli žáci ze základní školy a děti z mateřské školy Skalička. Jejím úkolem bylo vymyslet, co by si na zahradě představovali a jak by na této zahradě chtěli trávit volný čas. Po několika veřejných projednáváních vznikl ucelený návrh se kterým jsme uspěli v Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a získali jsme dotace na realizaci tohoto našeho záměru.


Celkové náklady na rekonstrukci činily428 400 Kč
Dotace z POV MMR299 000 Kč
Vlastní podíl129 400 Kč

Tato akce byla ukončena v roce 2009 , což můžete shlédnout na přiložených fotografiích. V roce 2010 bychom chtěli realizovat II. etapu této rekonstrukce spočívající ve vybudování letní venkovní školičky.


Zvonička

V roce 2009 obec získala finanční prostředky z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na provedení sanace vlhkého zdiva na objektu Zvonička v naší obci. Jednalo se o I. etapu obnovy na tomto objektu.


Celkové náklady na tuto obnovu činily194 649 Kč
Dotace z programu MK ČR175 000 Kč
Vlastní podíl19 649 Kč

Akce byla ukončena v roce 2009. Pro rok příští budeme podávat II. etapu obnovy zvoničky , která bude spočívat v opravě fasády a výmalbě slunečních hodin.

Dnes je...
neděle 22.4.2018
Svátek má Evženie.

Rezervační kalendář

Nejbližší události
Nové jízdní řády od 28.1.2018
Podrobné informace

Změna otevírací doby pošty
Podrobné informace

Upozornění - zákaz vstupu do parku
Podrobné informace

Sportovní aktivity pro veřejnost
Podrobné informace

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Podrobné informace

Výzva dotačního programu MAS-PRV
Výzva MAS
Výzva MAS - tisková zpráva
Výzva MAS - leták

30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
Podrobné informace

7. 7. 2018
Sraz rodáků
Podrobné informaceFacebook obce
Facebook obce

Odkazy