Úřední deska

Archiv

Pozvánka na zasedání zastupitelstva [pdf - 51 kB]
Vyvěšeno: 5. 7. 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva [pdf - 53 kB]
Vyvěšeno: 15. 6. 2017

Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2017 [pdf - 40 kB]
Vyvěšeno: 7. 6. 2017

Závěrečný účet obce za rok 2016 [pdf - 6,6 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skaliča za rok 2016 [pdf - 5,8 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu [pdf - 1,7 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obci Skalička [pdf - 747 kB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Skalička [pdf - 653 kB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Rozvaha [pdf - 1,7 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Kontrola vnitrovýkazových vazeb [pdf - 9 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Výkaz zisku a ztráty [pdf - 1,1 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Příloha [pdf - 5,7 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 [pdf - 603 kB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016 [pdf - 2,4 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skalička [pdf - 1,4 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skalička [pdf - 2,2 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Příloha základní, ZŠ a MŠ Skalička [pdf - 4 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Inventarizační zpráva 2016 ZŠ a MŠ Skalička [pdf - 2,1 MB]
Vyvěšeno: 5. 6. 2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 [pdf - 1 MB]
Vyvěšeno: 1. 6. 2017

Veřejná vyhláška - doručení upraveného návrhu územního plánu Skalička a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání [pdf - 4 MB]
Vyvěšeno: 24. 5. 2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 [pdf - 960 kB]
Vyvěšeno: 2. 5. 2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 [pdf - 1,1 MB]
Vyvěšeno: 31. 3. 2017

Rozpočet obce na rok 2017 [pdf - 3,9 MB]
Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 [pdf - 428 kB]
Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 [pdf - 261 kB]
Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 [pdf - 620 kB]
Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zjišťovacího řízení záměru "Bečva, km 44,135 - 45,855 - Skalička, revitalizace toku" [pdf - 1,6 MB]
Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Úprava rozpočtu obce Skalička na rok 2017 [pdf - 266 kB]
Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Návrh nového dvojitého vedení 400 kV Kletné - odbočka z V403/V803 posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [pdf - 1,6 MB]
Zájemci můžou do tohoto záměru nahlédnout na Obecním úřadě Skalička /kancelář starostky/ v době úředních hodin.
Vyvěšeno: 17. 3. 2017

Mikroregion Hranice - rozpočet na rok 2017 [pdf - 40 kB]
Vyvěšeno: 16. 3. 2017

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby [pdf - 1,4 MB]
Vyvěšeno: 9. 3. 2017

Grantový program regionu Hranicko [pdf - 713 kB]
Vyvěšeno: 3. 1. 2017

Grantový program regionu Hranicko - pravidla na rok 2017 [pdf - 173 kB]
Vyvěšeno: 3. 1. 2017

Grantový program regionu Hranicko - vzor smlouvy [pdf - 49 kB]
Vyvěšeno: 3. 1. 2017

Grantový program regionu Hranicko - metodika hodnocení [pdf - 121 kB]
Vyvěšeno: 3. 1. 2017

Grantový program regionu Hranicko - formulář žádosti [doc - 73 kB]
Vyvěšeno: 3. 1. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace [pdf - 3,5 MB]
Vyvěšeno: 20. 9. 2016

Opatření obecné povahy [pdf - 528 kB]
Vyvěšeno: 25. 5. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace [pdf - 1,8 MB]
Vyvěšeno: 20. 3. 2016

Národní plán povodí Dunaje [pdf - 189 kB]
Vyvěšeno: 14. 1. 2016

Národní plán povodí Odry [pdf - 189 kB]
Vyvěšeno: 14. 1. 2016

Informace finančního úřadu [pdf - 313 kB]
Vyvěšeno: 21. 8. 2014

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti [pdf - 111 kB]
Vyvěšeno: 10. 7. 2013

Dnes je...
neděle 23.7.2017
Svátek má Libor.

Rezervační kalendář

Nejbližší události
Sportovní aktivity pro veřejnost
Podrobné informace

Kotlíkové dotace
Podrobné informace

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Podrobné informace

15. 7. 2017
O zlatou vařečku ve vaření kotlíkového guláše
Podrobné informace
Pokyny pro soutěžící

18. - 20. 8. 2017
Cyklovíkend na Rusavě
Podrobné informaceFacebook obce
Facebook obce

Odkazy