Úřední deska

Archiv

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace [pdf - 1,8 MB]
Vyvěšeno: 26. 3. 2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí ("Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku, Skalička") [pdf - 11,7 MB]
Vyvěšeno: 16. 3. 2018

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě [pdf - 2,2 MB]
Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 [pdf - 646 kB]
Vyvěšeno: 1. 3. 2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí (revitalizace toku Bečvy) [pdf - 1,2 MB]
Vyvěšeno: 23. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 [pdf - 1 MB]
Vyvěšeno: 31. 1. 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2. kolo [pdf - 503 kB]
Vyvěšeno: 19. 1. 2018

Rozpočet obce Skalička na rok 2018 [pdf - 3,3 MB]
Vyvěšeno: 17. 1. 2018

Rozpočet obce Skalička na rok 2018 - příjmy [pdf - 773 kB]
Vyvěšeno: 17. 1. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Skalička na roky 2019/2020 [pdf - 589 kB]
Vyvěšeno: 17. 1. 2018

Rozpočtové opatření 12/2017 [pdf - 2,2 MB]
Vyvěšeno: 31. 12. 2017

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta české republiky [pdf - 493 kB]
Vyvěšeno: 18. 12. 2017

Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2018 [pdf - 42 kB]
Vyvěšeno: 8. 12. 2017

FIN 2-12 k 11/2017 [pdf - 11 MB]
Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě [pdf - 657 kB]
Vyvěšeno: 26. 9. 2017

Příloha - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skalička za rok 2016 - ke schválenému závěrečnému účtu [pdf - 6 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Příloha - rozvaha - ke schválenému závěrečnému účtu [pdf - 1,7 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Příloha - kontrola vnitrovýkazových vazeb - ke schválenému závěrečnému účtu [pdf - 9 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Příloha - výkaz zisku a ztráty- ke schválenému závěrečnému účtu [pdf - 1,1 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Příloha ke schválenému závěrečnému účtu [pdf - 5,7 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016 [pdf - 2,3 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Kontrola nahrazující interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb. [pdf - 1 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 [pdf - 880 kB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obcí Skalička v roce 2016 [pdf - 670 kB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Skalička [pdf - 650 kB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Sociální fond [pdf - 1 MB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu [pdf - 650 kB]
Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Rozpočet mikroregionu Hranicko na rok 2017 [pdf - 40 kB]
Vyvěšeno: 7. 6. 2017

Veřejnoprávní smlouva [pdf - 1,6 MB]
Vyvěšeno: 24. 3. 2017

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zjišťovacího řízení záměru "Bečva, km 44,135 - 45,855 - Skalička, revitalizace toku" [pdf - 1,6 MB]
Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Návrh nového dvojitého vedení 400 kV Kletné - odbočka z V403/V803 posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [pdf - 1,6 MB]
Zájemci můžou do tohoto záměru nahlédnout na Obecním úřadě Skalička /kancelář starostky/ v době úředních hodin.
Vyvěšeno: 17. 3. 2017

Mikroregion Hranice - rozpočet na rok 2017 [pdf - 40 kB]
Vyvěšeno: 16. 3. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace [pdf - 3,5 MB]
Vyvěšeno: 20. 9. 2016

Opatření obecné povahy [pdf - 528 kB]
Vyvěšeno: 25. 5. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace [pdf - 1,8 MB]
Vyvěšeno: 20. 3. 2016

Národní plán povodí Dunaje [pdf - 189 kB]
Vyvěšeno: 14. 1. 2016

Národní plán povodí Odry [pdf - 189 kB]
Vyvěšeno: 14. 1. 2016

Informace finančního úřadu [pdf - 313 kB]
Vyvěšeno: 21. 8. 2014

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti [pdf - 111 kB]
Vyvěšeno: 10. 7. 2013

Dnes je...
neděle 22.4.2018
Svátek má Evženie.

Rezervační kalendář

Nejbližší události
Nové jízdní řády od 28.1.2018
Podrobné informace

Změna otevírací doby pošty
Podrobné informace

Upozornění - zákaz vstupu do parku
Podrobné informace

Sportovní aktivity pro veřejnost
Podrobné informace

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Podrobné informace

Výzva dotačního programu MAS-PRV
Výzva MAS
Výzva MAS - tisková zpráva
Výzva MAS - leták

30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
Podrobné informace

7. 7. 2018
Sraz rodáků
Podrobné informaceFacebook obce
Facebook obce

Odkazy